شاید ویندوز شما دارای ارور های خاصی است ولی این ارور ها کی بوجود آمدند؟

بهترین راه حل این مشکل برگرداندن ویندوز به روزی است که ویندوز ارور نداشته است.

در این آموزش , ویندوز را با خاصیت system restore به چند روز قبل برمی گردانیم.

نمایش آنلاین:


دانلود آموزش بالا با حجم 11.17MB