شاید دوست دارید جیمیل جدیدی بسازید ولی درمورد اطلاعات جیمیل های قبلی نگرانید و می خواهید آن را به شکلی حذف کنید که تمام اطلاعات آن ها نیز حذف شود

در این آموزش به  نحوهی حدف جیمیل با اطلاعات آن می پردازیم.

نمایش آنلاین:


دانلود آموزش با لینک مستقیم