سلام 
در این پست قصد داریم نحوهی تغیر صدای مرد به زن و یا حتی بچه و برعکس این ها را به شما یاد بدهم. درواقع با با استفاده از برنامه MorphVOX Pro ابتدا نوع تغییر را انتخاب می کنیم یعنی تبدیل صدا به هر نوع صوتی چه مرد باشد ویا زن و سپس می توانیم هم زمان صحبت کنیم و تغیرات راببینیم.
البته اگر در کامپیوتر خودتون صدا یا فیلمی دارید که می خواهید صدای آن را نازک یا ضخیم کنید این 
برنامه این امکان را به شما می دهدکه ما دراین آموزش به آن نیز اشاره می کنیم.
قسمت اول:
قسمت دوم:

دانلود برنامه: