شاید دوست داشته باشید که فایلی را مخفی کنید ولی از خودتان می پرسید که بهترین راه چیست

شاید فکر کنید که باید تیک hidden را باید بزنید تا فایل شما مخفی شود ولی این روش خیلی قدیمی شده است و هرکسی به شکل خیلی ساده می تواند آن فایل را ظاهر کند.

ما دراین روشی را به شما آموزش می دهیم که افراد حرفه ای هم نتوانند فایل های مخفی شما را ظاهر کنند مگر اینکه این آموزش را ببینند.

در واقع ما هر فایلی که بخواهیم مخفی کنیم پشت عکس آن را مخفی می کنیم ولی وقتی عکس را پخش می کنید فقط عکس نمایش داده می شود و فایل مخفی شما پشت عکس است و برای  دیدن آن باید به شکلی که در فیلم آموزشی گفته شده است عمل کنید.

نمایش آنلاین:

دانلود آموزش بالا با حجم 6.64MB