در این قسمت به یادگیری تگ image  و ویژگی های آن می پردازیم:

< / "img src="ali\..\1.png" width="50%" height="50%" title="image" alt="image coudnt display >نمایش آنلاین:

دانلود ویدیو/لینک کمکی دانلود ویدیو

هرگونه سوالی داشتید مطرح نمایید