سلام علیرضا باقری هستم و 19 سال دارم کلاس های کامپیوتر زیاد رفتم و تجربه زیادی دراین زمینه دارم و در حال تحصیل در رشته مهندسی برق هستم امیدوارم بتونم خدمت گذار باشم.